IDkollens vilkår for bruk

Gyldig fra 2018-05-23

Takk for at du valgte IDkollen og en ekstra stor takk for at du tok deg tid til å lese våre vilkår for bruk nøye. Vi vil starte med å forklare i en kort oppsummering hvorfor vi har laget disse vilkårene for bruk. Vårt grunnleggende mål er å på en oversiktlig og lettlest måte

 • forklar hvilken rolle du og vi har i denne sammenhengen
 • forklare hvordan du som bruker og vi som leverandør skal håndtere våre tjenester slik at vi i IDkollen kan levere og fortsette å utvikle Sveriges beste tjeneste for online identifikasjon
 • sikre at du forstår vilkårene som gjelder for at du får bruke våre tjenester
 • vise hvordan vi hele tiden jobber for å levere en best mulig opplevelse til brukerne våre

Vårt mål er at du, etter å ha lest disse vilkårene, skal føle deg trygg på valget av IDkollen og tjenestene vi leverer. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss. Takk for tilliten og takk for at du bruker IDkollen!

Innhold

 1. Innledning
 2. Tjenestene
 3. Registrering for bruk av tjenestene
 4. Tilgjengelighet, sikkerhet og nøyaktighet av tjenestene
 5. Beskyttelse av dine personlige data
 6. Respekt for andres rettigheter
 7. Respekt for IDkollen
 8. Lenker til tredjeparts nettsteder
 9. Ansvar
 10. Endring av vilkår
 11. Avslutt konto
 12. Øvrig
 13. Kontakt og støtte

1. Innledning

1.1 Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder når du besøker nettstedet vårt og når IDkollen tilbyr tjenester angående identifikasjon via nettet eller appen («tjenestene» eller «våre tjenester»).

1.2 Nettstedet www.idkollen.se og applikasjonen IDkollen drives av
IDkollen AB (org. Nr. 556898-2192) («IDkollen»)
Boks 55693
102 15 Stockholm
info@idkollen.se

1.3 For å bruke tjenestene må du være minst 18 år og på annen måte ha autorisasjon til å inngå avtaler og godta å være bundet av vilkårene.

1.4 Ved å bruke IDkollen eller noen av våre andre produkter eller tjenester som er knyttet til disse vilkårene, godtar du vilkårene.

2. Tjenestene

2.1 IDkollen tilbyr privatpersoner muligheten til å legitimere andre privatpersoner innenfor rammen av våre tjenester, for eksempel i forbindelse med et kjøp eller signering av en avtale. Muligheten til å bruke tjenestene våre tilbys av IDkollen gjennom to mobilapplikasjoner og via IDkollens nettsted www.idkollen.se.

2.2 All identifisering via Tjenestene skjer gjennom BankID.

2.3 BankID er en e-identifikasjon som gjør det mulig for selskaper, enkeltpersoner, banker, organisasjoner og myndigheter å både identifisere og inngå avtaler med enkeltpersoner på Internett. BankID er et elektronisk ID-dokument som kan sammenlignes med pass, førerkort og andre fysiske identifikasjonsdokumenter. Alle privatpersoner som har et norsk personnummer kan få BankID e-legitimasjon gjennom sin bank. Et BankID har samme verdi og brukes på samme måte, uavhengig av hvilken bank som utstedte det.

2.4 Når du bestiller eller på annen måte gjennom tjenesteforespørselen eller gir implementering av en identifikasjon av en privat person gjennom tjenestene, instruerer du IDkollen om å be BankID om å utføre identifikasjon på dine vegne.

2.5 Du er ansvarlig for din rett til å bruke påloggingsinformasjonen og informasjonen du gir gjennom tjenestene. Du er også ansvarlig for all bruk av tjenestene og for å sikre at påloggingsinformasjonen din er beskyttet mot uautorisert tilgang. IDkollen tar dermed ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen du gir gjennom tjenestene.

2.6 IDkollen kan i fremtiden tilby nye løsninger som en del av våre tjenester. Disse løsningene kan være underlagt spesielle vilkår. Hvis du som bruker ønsker å aktivere disse løsningene, må du, hvor det er aktuelt, godta de spesielle vilkårene som gjelder for hver løsning.

2.7 IDkollen og dets partnere kan rette tilbud til brukere via våre tjenester, via e-post eller på annen måte. Ved å opprette en konto hos IDkollen godtar du at IDkollen og dets partnere kan rette tilbud til deg. Hvis du ikke lenger ønsker å motta målrettede tilbud, kan du rapportere dette skriftlig til IDkollen. Mer informasjon om dette kan du lese i vår personvernerklæring.

3. Registrering for bruk av tjenestene

3.1 Hvis du vil utføre en ID -kontroll, må du først registrere en brukerkonto («konto») på nettstedet vårt. For å registrere deg må du oppgi navn, adresse og e-postadresse og muligens annen personlig informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilken informasjon som samles inn, kan du lese vår personvernerklæring.

3.2 Når du har registrert deg for våre tjenester, blir du bedt om å opprette et brukernavn og passord for kontoen din. Du må holde passordet hemmelig og kontakte oss umiddelbart hvis passordet kommer i feil hender eller hvis noen bruker e -postadressen din eller kontoen din uten tillatelse eller hvis du vet om andre sikkerhetsproblemer.

3.3 Du må være registrert for våre tjenester med en gyldig personlig e-postadresse som du bruker jevnlig. Grunnen til dette er for at vi skal kunne kommunisere med deg angående din bruk av tjenestene. En konto som er opprettet med andres e -postadresse eller med en midlertidig e-postadresse, kan bli lukket uten varsel. Vi kan kreve at du bekrefter kontoen din ved registrering hvis vi mistenker at du har brukt feil e -postadresse.

4. Tilgjengelighet, sikkerhet og nøyaktighet av tjenestene

4.1 Selv om vi bestreber oss på å alltid ha nettstedet og tjenestene våre tilgjengelige, kan vi ikke holdes ansvarlige i tilfelle at nettstedet eller tjenestene av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig. Vi kan derfor ikke garantere at din tilgang til nettstedet og tjenestene vil være uavbrutt og uten feil. I tillegg kan vi fra tid til annen bli pålagt å utføre reparasjoner og vedlikehold av nettstedet eller tjenestene som kan påvirke deres tilgjengelighet og funksjonalitet.

4.2 Tilgang til tjenestene kan når som helst suspenderes for deg personlig så vel som for alle andre brukere, midlertidig eller permanent og uten varsel. Vi kan også pålegge restriksjoner på hvordan noen del av Tjenestene brukes, uten å måtte varsle deg på forhånd eller angi årsaker til innføringen av begrensningene.

5. Beskyttelse av dine persopplysninger

Personvernet ditt er viktig for oss. Du kan finne ut mer om hvordan vi håndterer informasjonen din når du bruker tjenestene ved å lese vår personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese denne policyen nøye fordi du ved å bruke tjenestene godtar at IDkollen kan samle inn, bruke og dele informasjonen din i samsvar med nevnte vilkår.

6. Respekt for andres rettigheter

IDkollen leverer en tjeneste som i utgangspunktet er opprettet for å øke følelsen av sikkerhet ved identifisering på nettet. Siden sikkerhet er et av søkeordene våre, ønsker vi også at alle brukerne våre skal føle seg trygge når de bruker tjenestene våre. Derfor kan du ikke bruke tjenestene på en måte som:

 • krenker eller krenker andres rett til publisitet, personvern, opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter.
 • er uredelig, kriminell eller ulovlig;
 • kan være uanstendig, upassende, pornografisk, vulgært, støtende, rasistisk, sexistisk, diskriminerende, fornærmende, nedsettende, skadelig, trakasserende, skremmende, trakasserende, ondsinnet eller truende
 • representerer en annen person eller forvrenger et forhold til en annen person;
 • inkluderer bruk, spredning eller overføring av virus eller lignende som er ment å skade, forstyrre, hindre eller overta systemer, data eller personopplysninger.

7. Respekt for IDkollen

Siden vi gjør vårt ytterste for å respektere deg og alle andre brukere av tjenestene våre, ville vi være takknemlige hvis du også respekterer IDkollens rettigheter. Ved å godta vilkårene garanterer du dermed at du ikke vil:

 • bruke varemerker, logoer, design, fotografier, instruksjonsvideoer eller annet materiale som brukes i våre tjenester.
 • kopiere, arkivere, laste ned, laste opp, distribuere, overføre, utføre, vise, gjøre tilgjengelig eller på annen måte bruke noen av tjenestene eller innholdet i tjenestene i tillegg til det som er angitt i vilkårene.
 • bruke tjenestene, verktøyene som tilbys av tjenestene eller innhold i tjenestene for kommersielle formål, som det mangler skriftlig samtykke fra IDkollen til.

8. Lenker til tredjeparters nettsteder

Vi tar ikke noe ansvar for innholdet på noen side som vi linker til, verken på nettstedet vårt eller via tjenestene. For mer informasjon om hvordan disse nettstedene håndterer din bruk og dine personlige opplysninger, anbefaler vi at du leser deres egne vilkår for bruk og personvernerklæring nøye.

9. Ansvar

9.1 IDkollen har rett til å suspendere en bruker og avslutte kontoen når som helst hvis brukeren bryter vilkårene eller på annen måte bruker tjenestene på en måte som kan forårsake IDkollen eller tredjeparts skade.

9.2 IDkollen har til hensikt at all informasjon i tjenestene skal være korrekt og så oppdatert som mulig. IDkollen kan imidlertid ikke garantere tilgjengeligheten av tjenestene eller påliteligheten eller nøyaktigheten av informasjonen som presenteres i tjenestene. ID-kontrollen kan ikke holdes ansvarlig for om tjenestene er nede eller om informasjon eller funksjonalitet ikke fungerer som forventet

9.3 IDkollen er ikke ansvarlig for økonomiske eller andre beslutninger du tar basert på bruk av tjenestene eller tjenester eller varer du velger å kjøpe fra andre brukere av tjenestene, uavhengige tredjeparter eller IDkollens partnere. IDkollen skal heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller følgetap, angående, men ikke begrenset til, f.eks.

 • skader, kostnader eller utgifter
 • tap av faktisk eller forventet fortjeneste
 • tapt virksomhet
 • tap av tid

10. Endring av vilkår

IDkollen har rett til å endre tjenestene, endre vilkårene eller slutte å levere tjenestene når som helst. IDkollen skal varsle brukeren med rimelig varsel i tilfelle endringer i vilkårene. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med IDkollen før de endrede vilkårene trer i kraft.

11. Avslutt konto

Du kan når som helst avslutte kontoen din og din bruk av tjenestene ved å velge «Slett konto» eller den tilhørende funksjonen i tjenestene eller ved å kontakte IDkollen på en annen måte. Personopplysningene som er lagret om deg vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring.

12. Øvrig

12.1 IDkollen har rett til å overføre sine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene. Mulighet for overføring av deres rettigheter og plikter er ikke tillatt for tjenestens brukere. Videre har IDkollen rett til å ansette underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser.

12.2 Tvister på grunn av vilkårene eller din bruk av tjenestene skal avgjøres i svensk domstol og i samsvar med svensk lov.

13. Kontakt og support

Du kan når som helst kontakte IDkollen for hjelp og andre spørsmål. Støtte nås på hverdager via e-post på mailto:info@idkollen.se mellom 08-17.

IDkollen AB Box 55693
102 15 Stockholm
info@idkollen.se